Kva er statsborgarskap?

Regjeringa fremjer forslag om at utanlandske borgarar må avleggja kunnskapstestar i norsk og samfunnsfag for å få norsk statsborgarskap. Testinga kjem i tillegg til dagens krav om å ha gjennomført 300 timar norsk og samfunnsfagopplæring. Forslaga bør ikkje koma som noko overrasking. FrP har lenge ivra for stadig nye krav som vil begrensa kven som […]

Kva er statsborgarskap? Read More »