Mindre til mødrer, meir til millionærar

Når det skal kuttast i offentlege utgifter er det åleineforsørgjarar som skal ta støyten, meiner regjeringa. Og det gjeld ikkje berre denne regjeringa. I 2011 skreiv Liv Syltevik, Anne Hege Strand og eg sjølv kronikken “Skal åleinemødrene redda velferdsstaten?”. Då hadde den raudgrøne regjeringa nett føreslått kutt i overgangsstønaden til åleineforsørgjarar. Med regjeringas forslag til […]

Mindre til mødrer, meir til millionærar Read More »