Gulltrusa eller surtrusa

Eg har ei kjensle av at nokre menn i Noreg meiner dei har definisjonsmakta når det gjeld kva som er god humor og kor grensa går mellom trakassering og vitsing, skreiv eg i samband med  8. mars i denne vekas utgåve av Dag og Tid.  ”Kva er gulltrusa, liksom?” spurde VGs sportsjournalist Therese Johaug. Han kom openbart […]

Gulltrusa eller surtrusa Read More »