Får asylbarna bli?

Venstre og KrF har inngått ein avtale med regjeringa om å finna ei løysing for dei mange hundre barna som har budd heile livet i Noreg, men har fått avslag på asylsøknad og skal sendast ut. Men denne “løysinga” hjelper berre eit fåtall av barna det gjeld og er djupt urettvis.  Mange, mange bygdefolk i… Continue reading Får asylbarna bli?