Fagfelle nr. 2 

Fagfelle nummer 2 er visst berømt og berykta for å vera sur, streng, kjip, kritisk, krass og nesten karikert i sin slakt av teksten. Herom dagen fekk Anne og eg ein sånn. Me lo godt av forslaget om å «nytta datamaterialet på ein fagleg måte». Medan fagfelle 1 hadde mykje ros å koma med, var […]

Fagfelle nr. 2  Read More »