flukt

Mødrer på flukt

Ei av ti kvinner på flukt gjennom Europa er gravide. Dei har liten eller inga tilgang til svangerskapsomsorg og fødselshjelp. Sjølv kvinner på flukt som i utgangspunktet har god helse, har høg risiko for komplikasjonar og død i samband med svangerskap og fødsel. Gravide kvinner som er i ein vanskeleg humanitærsituasjon, til dømes på flukt eller […]

Mødrer på flukt Read More »

Fristen for lista til Listhaug

I dag er siste frist for å gje beskjed til Listhaug og regjeringa om kva me meiner om deira angrep på asylinstituttet og grunnleggande menneskerettar. Regjeringa presenterte forslaget i romjula – medan opposisjonen, ekspertar og aktivistar hadde ferie. Dei valde dessutan å hoppa bukk over hovudregelen om at høyringsfristen skal vera på tre månader. I

Fristen for lista til Listhaug Read More »

Skip to content