flyktning

Busetting i distriktet

Den store busettingsdugnaden byrjar no, men det er eit langvarig prosjekt. Flyktningar som skal busetta seg i distriktskommunar med få folk og store avstander møter nokre særskilte utfordringar. Korleis skal me sørgja føre at folk ikkje blir sittande isolert og åleine på eit nes, fordi dei ikkje har tilgang på bil? Før eg flytta til Steigen […]

Busetting i distriktet Read More »

Prisen for et familieliv

Å få den næraste familien sin til Noreg, anten det er på besøk eller for å bu her, kostar pengar. Ofte mykje pengar. Her er prislappen:  Inntektskrav for at ektefellen din skal få opphald: 251 856 kroner. Søknadsgebyr for familieinnvandring: 5900 kroner. Reise for ein flyktningfamilie: gjerne opp mot 100.000 kroner. Søknadsgebyr for årleg fornying av opphaldsløyvet:

Prisen for et familieliv Read More »

Skip to content