integrering

Strengast i Skandinavia

Danmark har lenge vore berømt og berykta for den strenge familieinnvandringspolitikken. 24-års aldersgrense, tilknytingskrav og så bortetter har gjort mange unge par til kjærleiksflyktningar. No har svenskane bestemt seg for å strama inn og regjeringa Solberg sett seg som mål å bli strengast i Europa. Slik blir regelverket i Noreg, Sverige og Danmark. Asylkrisa er grunnen til …

Strengast i Skandinavia Read More »

Samkøyring i Steigen

La oss sleppa maset om Uber. Samkøyring – å sitta på med folk som skal same vegen – har eit kjempepotensial. Særleg i Steigen! Bli med å prøv det ut! Her i Steigen køyrer me ein god del. Det er lange avstandar mellom bygdene og knapt nok eit kollektivtilbod i det heile. Dei av oss som …

Samkøyring i Steigen Read More »

Kva er statsborgarskap?

Regjeringa fremjer forslag om at utanlandske borgarar må avleggja kunnskapstestar i norsk og samfunnsfag for å få norsk statsborgarskap. Testinga kjem i tillegg til dagens krav om å ha gjennomført 300 timar norsk og samfunnsfagopplæring. Forslaga bør ikkje koma som noko overrasking. FrP har lenge ivra for stadig nye krav som vil begrensa kven som …

Kva er statsborgarskap? Read More »

Skip to content