§jegharopplevd

Likestillingslova forbyr seksuell trakassering. Men viss du opplever dette, er det ingen vits i å klaga til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Dei handhever alle andre paragrafar i likestillingslova, men ikkje denne. Skulle du oppleva å få sparken fordi du vart gravid, kan du senda ein klage til LDO. Viss du får mindre lønn enn den […]

§jegharopplevd Read More »