Likestillingsutvalget

Hamsterhjulet

Dei blå-blå skulle laga noko betre enn dei raudgrøne. Men det fekk dei ikkje til. Eg skriver på Dagbladet.no i dag. I to år har Solveig Horne prøvd å laga ei likestillingsmelding. Det måtte ho fordi ho trekte den raudgrøne meldinga då ho gjekk om bord i den solbergske regjeringsskuta. Dei blå blå skulle laga

Hamsterhjulet Read More »

Effektivt diskrimineringsvern med Horne?

Likestilingsminister Solveig Horne har fleire gonger signalisert at ho vil ha på plass ei effektiv handheving av diskrimineringsvernet. Det må finnast sanksjonar; det skal kosta å diskriminera. I 2010 sette Audun Lysbakken ned eit offentleg utval som skulle føreslå ein likestillingspolitikk frå framtida. I NOUen Struktur for likestilling, viste utvalet at me har eit godt diskrimineringslovverk,

Effektivt diskrimineringsvern med Horne? Read More »

Skip to content