Velferdsmigrasjon

Skal innvandrarar ha dei same sosiale rettane som statsborgarar? Spørsmålet blir diskutert blant politikarar og folk flest i heile Europa. I eit nederlandsk forskningsprosjekt har ein spurd innvandrarar sjølv om kva dei meiner om saka.  Europeiske politikarar uroar seg over at velferdsordningar tiltrekker seg innvandrar frå fattigare land. Danmark er eit av landa som derfor har […]

Velferdsmigrasjon Read More »