Velferdsprofitørene

Politikarane sett inn store ressursar for å ta trygdesvindlarane. Men ingen løftar ein finger for å hindra at multinasjonale konsern stikk av med mykje større summar frå fellesskapet. Linn Herning dokumenterer velferdsranet i den nye boka “Velferdsprofitørene”. Dei siste åra har Herning arbeidd med å dokumentera kor det blir av pengane som velferdsstaten og vanlege folk betaler […]

Velferdsprofitørene Read More »