Partnardrap

Kvart år blir i underkant av 10 personar drepne av noverande eller tidlegare partnar. Kunne desse drapa vore hindra? NRK meldte i dag at ei kvinne er drepen av partnaren. Ho hadde tidlegare meldt han til politiet for vald, men saka vart lagt vekk. Politiet hadde ikkje ein gong avhøyrd valdsutøvaren før dei la vekk […]

Partnardrap Read More »