Ruffenruta

Hugsar du sjøormen Ruffen? Ruffen bur på ei øy som berre er synleg kvar tysdag og torsdag. Kollektivtransporten her i Nordland fungerer mykje på same måte, om enn noko mindre påliteleg enn denne øya til Ruffen. Det går ein ekstra hurtigbåt mellom Bodø og Steigen kvar tysdag og torsdag (og fredag); på heilt ulike tidspunkt og utan logisk korrespondanse […]

Ruffenruta Read More »