voldtekt

Sex, politikk og rettstryggleik

Mangel på rettsvern for valdtektsutsette fører til heftig debatt. Mangelen på rettsvern mot seksuell trakassering går under radaren. Politiske tiltak er mangelvare på begge frontar. Denne hausten har fleire valdtektssaker tydeleggjort mangelen på rettsvern på dette området. I Bergen tingrett og Borgarting lagmannsrett er dei mistenkte frikjente for valdtekt i saker der sterke bevis peiker […]

Sex, politikk og rettstryggleik Read More »

Truverd i valdtektssaker

I dei fleste valdtektssaker nektar ikkje tiltalte for at seksuell omgang har skjedd, men hevder det var frivillig. I dei fleste valdtektssaker blir vurderingar av truverdet til tiltalte og fornærma avgjerande for saka. I dei fleste valdtektssaker blir det ingen fellande dom. I så måte er Hemsedalsaka ei heilt typisk valdtektsak.  Fleirtalet, som altså ikkje

Truverd i valdtektssaker Read More »

Skip to content