Akademisk arbeid

Karriere

Karriere. Eg innrømmer at ordet påverkar mange av vala eg tek i livet mitt: Er det bra for karrieren? Får eg ein sånn karrieresjanse igjen? Korleis går det med karrieren dersom eg heller gjer noko anna? På eit seminar ved Senter for tverrfagleg kjønnsforsking i førre veke, kom me inn på tematikken karrierelogikkar i akademia. I akademia […]

Karriere Read More »

Starten på kollektiv kvalitativ analyse

I de fleste forskingsprosjekta eg har vore involvert i, er datainnsamling og intervjuanalyse noko eg har gjort åleine. Kan ein kollektiv prosess betra kvaliteten? I forskingsprosjektet Skeiv på bygda prøvde me oss på ein meir kollektiv prosess enn det eg har hatt erfaring med tidlegare. For det første delte med dei 19 intervjua mellom oss. Som prosjektleiar

Starten på kollektiv kvalitativ analyse Read More »

Skip to content