Aldring

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då eg las teksten Janelle Taylor har skrive om demens vart eg djupt rørt. Derfor vil eg gjenfortelja det ho skriv, på nynorsk med mine eigne ord: Då mora til Janelle fekk Alzheimers sjukdom, spurde alle …

Kjenner ho deg att? Read More »

Glede og demens

Demens er ein av dei sjukdommane me er mest redde for. Det er ikkje så rart. Dei av oss som har fått denne sjukdommen har blitt sagt å «drukne i glemselens hav», skildra som ein plante, ein grønsak, eit tomt skal eller levande død. Å mista kognitive funksjonar – som demens fører med seg – …

Glede og demens Read More »

Omsorg og nypoteter

Stortinget har vedtatt en ambisiøs reform for norsk eldreomsorg – Leve hele livet. Her slås det fast at aktivitet og fellesskap er to et sentralt områder hvor dagens tilbud til eldre ofte svikter. Med denne reformen tar norske politikere tak i en mangel som det er på høy tid å gjøre noe med, det viser …

Omsorg og nypoteter Read More »

Skip to content