aldring

Tante Jorunn pratar i telefonen. Fotograf: Helga Eggebø

Det eg fekk

Tre av blomane på den rosa pelargoniaen i vindauga mot nord hadde akkurat sprunge ut. Den sterke rosa fargen lyste opp i sterk kontrast til alt det grå på utsida. Grå hus, grå betong, grå asfalt, grått støv og grå skrentar der kor berget var sprengt bort for å gje plass til endå fleire hus. […]

Det eg fekk Read More »

Out of Time

Kva betyr det å bli gamal? Og kvifor er det så vanskeleg å vedkjenna seg og vera i vår eigen alder? Kva historiar er det me fortel om aldring? Desse spørsmåla reflekterer Lynne Segal over i ei fengande, fengslande og utruleg godt skrivne fagbok «Out of time. The pleasures and the perils of ageing». Segal er feminist,

Out of Time Read More »

Skip to content