Strengast i Skandinavia

Danmark har lenge vore berømt og berykta for den strenge familieinnvandringspolitikken. 24-års aldersgrense, tilknytingskrav og så bortetter har gjort mange unge par til kjærleiksflyktningar. No har svenskane bestemt seg for å strama inn og regjeringa Solberg sett seg som mål å bli strengast i Europa. Slik blir regelverket i Noreg, Sverige og Danmark. Asylkrisa er grunnen til… Continue reading Strengast i Skandinavia

Høyrde du ikkje etter, Solberg?

Nesten tre hundre institusjonar og enkeltpersonar tok seg tid til å skriva grundige svar då regjeringa ba om innspel på deira forslag om innstramming i innvandringspolitikken. Høyrde du ikkje etter, Erna Solberg? I romjula presenterte Sylvi Listhaug ei rekke kraftige innstrammingar i innvandringspolitikken. Forslaga var dramatiske, omfattande og vanskelege å få oversikt over. Departementet hadde… Continue reading Høyrde du ikkje etter, Solberg?

Likestilt foreldreskap?

Noreg er verdskjent for ei foreldrepermisjonsordning som legg til rette for likestilling i familien. Men ordninga er ikkje for alle. Lovverket tvinger kvinnelege ekteskapsinnvandrarar til å halda seg heime og passa barnet medan far er på jobb. Kvart år er det fleire tusen kvinner som innvandrar til Noreg etter å ha gifta seg med ein norsk mann. I likskap med mange… Continue reading Likestilt foreldreskap?

Familieverdiar og liberalisme?

Regjeringa, KrF og Venstre går inn for kraftige innstramingar i retten til familieinnvandring. Med dette regelverket er det duka for ei god handfull vonde dagar medan ein trufast ventar på at søknaden skal bli handsama. Så her er det berre å elska og æra fram til utlendingslova skiljar dykk åt. Krf skiltar med medmenneskelegheit og… Continue reading Familieverdiar og liberalisme?

Avhengig av ektefellen i 5 år

3 år tek det før ekteskapsinnvandrarar har rett til å bli i Noreg uavhengig av ekteskapet. No føreslår regjeringa at det skal bli 5. Alle som innvandrar til Noreg får i utgangspunktet eit mellombels opphaldsløyve. Ein må ha vore her i minst tre år før ein kan søkja om permanent opphaldsløyve. For ekteskapsinnvandrarar er konsekvensen at… Continue reading Avhengig av ektefellen i 5 år