familieinnvandring

Strengast i Skandinavia

Danmark har lenge vore berømt og berykta for den strenge familieinnvandringspolitikken. 24-års aldersgrense, tilknytingskrav og så bortetter har gjort mange unge par til kjærleiksflyktningar. No har svenskane bestemt seg for å strama inn og regjeringa Solberg sett seg som mål å bli strengast i Europa. Slik blir regelverket i Noreg, Sverige og Danmark. Asylkrisa er grunnen til […]

Strengast i Skandinavia Read More »

Høyrde du ikkje etter, Solberg?

Nesten tre hundre institusjonar og enkeltpersonar tok seg tid til å skriva grundige svar då regjeringa ba om innspel på deira forslag om innstramming i innvandringspolitikken. Høyrde du ikkje etter, Erna Solberg? I romjula presenterte Sylvi Listhaug ei rekke kraftige innstrammingar i innvandringspolitikken. Forslaga var dramatiske, omfattande og vanskelege å få oversikt over. Departementet hadde

Høyrde du ikkje etter, Solberg? Read More »

Familieverdiar og liberalisme?

Regjeringa, KrF og Venstre går inn for kraftige innstramingar i retten til familieinnvandring. Med dette regelverket er det duka for ei god handfull vonde dagar medan ein trufast ventar på at søknaden skal bli handsama. Så her er det berre å elska og æra fram til utlendingslova skiljar dykk åt. Krf skiltar med medmenneskelegheit og

Familieverdiar og liberalisme? Read More »

Prisen for et familieliv

Å få den næraste familien sin til Noreg, anten det er på besøk eller for å bu her, kostar pengar. Ofte mykje pengar. Her er prislappen:  Inntektskrav for at ektefellen din skal få opphald: 251 856 kroner. Søknadsgebyr for familieinnvandring: 5900 kroner. Reise for ein flyktningfamilie: gjerne opp mot 100.000 kroner. Søknadsgebyr for årleg fornying av opphaldsløyvet:

Prisen for et familieliv Read More »

Fortent familieinnvandring

Regulering av familieinnvandring til Noreg handlar ikkje om kultur, men om klasse, argumenterer Anne Staver i doktorgradsavhandlinga From right to earned privilege? der ho har samanlikna den politiske utviklinga i Noreg, Storbritannia og Danmark. Utviklingastendensen er soleklår i alle dei tre landa: familieinnvandringspolitikken blir strengare og strengare: I Danmark har dei 24-års aldersgrense for ekteskapsinnvandring,

Fortent familieinnvandring Read More »

Skip to content