søknadsgebyr

Søknadsgebyr kroner 11.900

Det er dyrtid. Den effektive renta på bustadlåna våre er stige til over fem prosent. Prisane på basisvarer som mat, straum og drivstoff har også auka. For dei av oss som har små marginar frå før veks bekymringane i takt med prisane. Dei godt betalte og priviligerte risikerer i verste fall å belasta miljøet litt […]

Søknadsgebyr kroner 11.900 Read More »

Prisen for et familieliv

Å få den næraste familien sin til Noreg, anten det er på besøk eller for å bu her, kostar pengar. Ofte mykje pengar. Her er prislappen:  Inntektskrav for at ektefellen din skal få opphald: 251 856 kroner. Søknadsgebyr for familieinnvandring: 5900 kroner. Reise for ein flyktningfamilie: gjerne opp mot 100.000 kroner. Søknadsgebyr for årleg fornying av opphaldsløyvet:

Prisen for et familieliv Read More »

Skip to content