Solveig Horne

Likestillingsstatus i Storbritannia

80 prosent av dei kutta store velferdskutta Storbritannia har gjennomførd dei siste åra, har ramma kvinner. Det går fram av ein ny likestillingsrapport frå London School of Economics (LSE). I førre veke la «likestillingslandet» Noreg fram ei nokså retnings- og tiltakslaus likestillingsmelding. Eit par dagar før hadde ein kommisjon ved LSE lagt fram ein slagkraftig …

Likestillingsstatus i Storbritannia Read More »

Hamsterhjulet

Dei blå-blå skulle laga noko betre enn dei raudgrøne. Men det fekk dei ikkje til. Eg skriver på Dagbladet.no i dag. I to år har Solveig Horne prøvd å laga ei likestillingsmelding. Det måtte ho fordi ho trekte den raudgrøne meldinga då ho gjekk om bord i den solbergske regjeringsskuta. Dei blå blå skulle laga …

Hamsterhjulet Read More »

Effektivt diskrimineringsvern med Horne?

Likestilingsminister Solveig Horne har fleire gonger signalisert at ho vil ha på plass ei effektiv handheving av diskrimineringsvernet. Det må finnast sanksjonar; det skal kosta å diskriminera. I 2010 sette Audun Lysbakken ned eit offentleg utval som skulle føreslå ein likestillingspolitikk frå framtida. I NOUen Struktur for likestilling, viste utvalet at me har eit godt diskrimineringslovverk, …

Effektivt diskrimineringsvern med Horne? Read More »

Skip to content