UDI

Strengast i Skandinavia

Danmark har lenge vore berømt og berykta for den strenge familieinnvandringspolitikken. 24-års aldersgrense, tilknytingskrav og så bortetter har gjort mange unge par til kjærleiksflyktningar. No har svenskane bestemt seg for å strama inn og regjeringa Solberg sett seg som mål å bli strengast i Europa. Slik blir regelverket i Noreg, Sverige og Danmark. Asylkrisa er grunnen til […]

Strengast i Skandinavia Read More »

Byråkratiets dilemma

«Utlendingsdirektoratet tek for mange kontroversielle avgjerder til nokon gong å oppnå popularitet», sa tidlegare UDI-direktør Trygve Nordby ein gong. No er det først og fremst Justisminister Anders Anundsen som får gjennomgå for tida. Men likevel, kvifor er byråkratiet generelt og UDI spesielt så lett å kritisera og mislika? Byråkratiet er grunnleggande umoralsk, hevda sosiologen Zygmunt

Byråkratiets dilemma Read More »

Prisen for et familieliv

Å få den næraste familien sin til Noreg, anten det er på besøk eller for å bu her, kostar pengar. Ofte mykje pengar. Her er prislappen:  Inntektskrav for at ektefellen din skal få opphald: 251 856 kroner. Søknadsgebyr for familieinnvandring: 5900 kroner. Reise for ein flyktningfamilie: gjerne opp mot 100.000 kroner. Søknadsgebyr for årleg fornying av opphaldsløyvet:

Prisen for et familieliv Read More »

Fortent familieinnvandring

Regulering av familieinnvandring til Noreg handlar ikkje om kultur, men om klasse, argumenterer Anne Staver i doktorgradsavhandlinga From right to earned privilege? der ho har samanlikna den politiske utviklinga i Noreg, Storbritannia og Danmark. Utviklingastendensen er soleklår i alle dei tre landa: familieinnvandringspolitikken blir strengare og strengare: I Danmark har dei 24-års aldersgrense for ekteskapsinnvandring,

Fortent familieinnvandring Read More »

Når språket blir passet ditt

Visste du at ein språktest kan avgjera om ein asylsøkjar får opphald eller avslag? Det skulle blitt mange interessante resultat dersom den halv-nordnorske knotinga til mange tilflytta Steigenværingar var einaste ID-papir. Trass i at metoden for å avgjera opphavsland ved hjelp av språkanalyse er svært usikker, er dette vanleg praksis i utlendingsforvaltninga. Professor Monika Schmid kjem til UiO

Når språket blir passet ditt Read More »

Skip to content