Migrasjon

Berekraftig?

Er velferdsstaten berekraftig? Eg har mellom anna forska på innvandringspolitikk og eldreomsorg dei siste åra. Felles for begge desse emna er at spørsmålet om berekraft gjerne blir stilt igjen og igjen. Er innvandringa berekraftig? Er eldrebølgja eit trugsmål mot eit berekraftig samfunn? Spørsmåla har ein undertone av krise fordi det svaret som ligg mellom linjene syns …

Berekraftig? Read More »

Flukt, splittelse, konsekvenser – funn fra internasjonal og norsk forskning på familieinnvandring

Over hele Europa blir hensynet til integrering brukt som et av argumentene for å stramme i regelverket for familieinnvandring. Et viktig spørsmål er derfor om de ulike vilkårene fører til bedre integrering? Vi har gått gjennom den internasjonale og norske forskningen som finnes om dette temaet. Svarene vi fant, var ikke entydige. Mens strengere regler …

Flukt, splittelse, konsekvenser – funn fra internasjonal og norsk forskning på familieinnvandring Read More »

Family migration and integration

Restrictive measures on family migration, such as income requirements, pre-entry language and integration tests, and age limits, reduce the number of applications submitted and residence permits granted for family migrants. Consequently, restrictive policies unavoidably lead to family separation, which according to existing research can have a serious negative impact on families’ and children’s mental health, well-being and integration. In …

Family migration and integration Read More »

Familieinnvandring og integrering

Over heile Europa blir omsynet til integrering brukt som eit argument for å stramma inn regelverket for familieinnvandring. Nye vilkår som slik som høge inntektskrav, språk- og integreringstestar, høge aldersgrenser og tilknytingskrav, er innført i ei rekke europeiske land dei siste åra. Men spørsmålet er om slike krav fører til bedre integrering. Sammen med Jan-Paul …

Familieinnvandring og integrering Read More »

Kafkaprosessen

I kjølvatnet av flyktningkrisa i 2015 lanserte regjeringa ei rekke tiltak for å redusera innvandringa. “Innstramninger II”, som var namnet pakka fekk,  gjaldt ikkje berre for asylsøkjarar og flyktningar. Ho inkluderte ei rekke nye vilkår for familieinnvandring og permanent opphald. Det mange av oss ikkje ser ut til å vera klar over, eller i alle …

Kafkaprosessen Read More »

Skip to content