Migrasjon

Får asylbarna bli?

Venstre og KrF har inngått ein avtale med regjeringa om å finna ei løysing for dei mange hundre barna som har budd heile livet i Noreg, men har fått avslag på asylsøknad og skal sendast ut. Men denne “løysinga” hjelper berre eit fåtall av barna det gjeld og er djupt urettvis.  Mange, mange bygdefolk i […]

Får asylbarna bli? Read More »

Når språket blir passet ditt

Visste du at ein språktest kan avgjera om ein asylsøkjar får opphald eller avslag? Det skulle blitt mange interessante resultat dersom den halv-nordnorske knotinga til mange tilflytta Steigenværingar var einaste ID-papir. Trass i at metoden for å avgjera opphavsland ved hjelp av språkanalyse er svært usikker, er dette vanleg praksis i utlendingsforvaltninga. Professor Monika Schmid kjem til UiO

Når språket blir passet ditt Read More »

Statslause terroristar

Stortinget har vedteke ei rekke tvilsame lovendringar for “å hindra terror”. Det siste forslaget i rekka er at regjeringa vil ta frå folk statsborgarskap dersom dei deltek i utanlandsk krigføring eller, hold deg fast, “opptrer sterkt til skade for statens vitale interesser”. Slik politikk gjev assosiasjonar til 1900-talets totalitære Europa. Etter terrorangrepet mot tvillingtårna i 2001,

Statslause terroristar Read More »

Skip to content