Miljø

Berekraftig?

Er velferdsstaten berekraftig? Eg har mellom anna forska på innvandringspolitikk og eldreomsorg dei siste åra. Felles for begge desse emna er at spørsmålet om berekraft gjerne blir stilt igjen og igjen. Er innvandringa berekraftig? Er eldrebølgja eit trugsmål mot eit berekraftig samfunn? Spørsmåla har ein undertone av krise fordi det svaret som ligg mellom linjene syns […]

Berekraftig? Read More »

Klimaangsten

Klimaet endrar seg på grunn av klimagassutslepp. Endringane er menneskeskapte. Dette har vore allmen kjend så lengje eg har levd, og det har alltid bekymra meg. Me lærte om det på barneskulen, og eg skreiv eventyr om jorda vår og korleis ei modig jente redda ho. Me lærte om Kyotoavtalen og 2-gradersmålet på vidaregåande, og

Klimaangsten Read More »

Vikeplikten

Nesten ingen bestrider at utslippene av klimagasser må reduseres, men i praksis må hensynet til klimaet vike for andre hensyn, slik som flytrafikk, privatbilisme og arbeidsplasser i oljebransjen. Her er der en parallell til likestillingspolitikken: Alle er enige om at likestilling er viktig, men i praksis har likestillingen vikeplikt for andre hensyn, skriver Jeg og

Vikeplikten Read More »

Ska me ta følge?

Ein nydeleg morgon i november trilla eg sykkelen nedover tunet og stoppa utføre hytta til Elisabeth. Ta følge til jobb – på sykkel. Sånt har eg ikkje vore med på sidan ungdomskulen. Her i Sjåvika har me det ganske fint, skjønar de. Der er i underkant av seks kilometer å sykla til jobb. Flatt og

Ska me ta følge? Read More »

Samkøyring i Steigen

La oss sleppa maset om Uber. Samkøyring – å sitta på med folk som skal same vegen – har eit kjempepotensial. Særleg i Steigen! Bli med å prøv det ut! Her i Steigen køyrer me ein god del. Det er lange avstandar mellom bygdene og knapt nok eit kollektivtilbod i det heile. Dei av oss som

Samkøyring i Steigen Read More »

Skip to content