innvandringspolitikk

Strengast i Skandinavia

Danmark har lenge vore berømt og berykta for den strenge familieinnvandringspolitikken. 24-års aldersgrense, tilknytingskrav og så bortetter har gjort mange unge par til kjærleiksflyktningar. No har svenskane bestemt seg for å strama inn og regjeringa Solberg sett seg som mål å bli strengast i Europa. Slik blir regelverket i Noreg, Sverige og Danmark. Asylkrisa er grunnen til […]

Strengast i Skandinavia Read More »

Høyrde du ikkje etter, Solberg?

Nesten tre hundre institusjonar og enkeltpersonar tok seg tid til å skriva grundige svar då regjeringa ba om innspel på deira forslag om innstramming i innvandringspolitikken. Høyrde du ikkje etter, Erna Solberg? I romjula presenterte Sylvi Listhaug ei rekke kraftige innstrammingar i innvandringspolitikken. Forslaga var dramatiske, omfattande og vanskelege å få oversikt over. Departementet hadde

Høyrde du ikkje etter, Solberg? Read More »

Fristen for lista til Listhaug

I dag er siste frist for å gje beskjed til Listhaug og regjeringa om kva me meiner om deira angrep på asylinstituttet og grunnleggande menneskerettar. Regjeringa presenterte forslaget i romjula – medan opposisjonen, ekspertar og aktivistar hadde ferie. Dei valde dessutan å hoppa bukk over hovudregelen om at høyringsfristen skal vera på tre månader. I

Fristen for lista til Listhaug Read More »

Fra vondt til verre

KrF og Venstre har blitt samde med regjeringa om nye innstrammingar i innvandringspolitikken. Medan me debatterer asylbarn og 10.000 overføringsflyktningar, blir omfattande lovendringar sendt på høyring utan at det har ført til særleg offentleg debatt. Eg har skrive innlegg i BT om konsekvensane dette har for ekteskapsinnvandrarar. Jamfør dagens regelverk må alle innvandrarar søkja om

Fra vondt til verre Read More »

White Australia

Australia er eit multikulturelt samfunn bygd opp av migrantar frå heile verda. Slik har det vore heilt sidan landet først vart kolonisert, og slik er det framleis. Men for ca 100 år sidan gjorde den politiske elita i landet eit iherdig forsøk på å gjera Australia kvitt. “White Australia”, vart denne politikken kalla. Al-Jazeera-dokumentaren White Australia gjev eit interessant

White Australia Read More »

Skip to content