skeiv på bygda

Ungdatakonferansen 2017: Skeiv på bygda

Den årlege Ungdatakonferansen gjekk av stabelen i går. Velferdsforskningsinstituttet NOVA var arrangørar og gjennomførte ein fantastisk bra og relevant konferanse med over 300 deltakarar til stades og live streaming (sjå opptaket her). Temaet for konferansen var kva tyding staden har i ungdom sine liv. Sjølv presenterte eg funn frå forskingsprosjektet Skeiv på bygda, finansiert av […]

Ungdatakonferansen 2017: Skeiv på bygda Read More »

Best på bygda eller i byen?

Korleis er det å voksa opp i byen og på bygda? Kor er det godt å voksa opp? Dette er nokre av dei sentrale spørsmåla som står på agendaen på årets Ungdatakonferanse, kor skal få snakka om kva unge skeive har å fortelja om det å bu på bygda. Der er ei utbreitt oppfatning om bygda

Best på bygda eller i byen? Read More »

Skeiv på bygda

Korleis er det å leva som lesbisk, homofil, bifil eller transperson (LHBT-personar) i distriktet i Noreg i dag? Er bygda betre enn sitt ryktet? Desse spørsmåla er utgangspunktet for rapporten “Skeiv på bygda” som eg har skrive i lag med kollegane mine Maria Almli og Marte T. Bye. Det er vanleg å oppfatta bygda som ein

Skeiv på bygda Read More »

Bright City Lights

Er folk på byda mindre tolerante enn folk i byane? Er det eit digert bygdedyr der ute som gjer at homofile må leva i skapet eller rømma til byen?  Thomas Wimark har skrive doktorgradsavhandlinga “Beyond the Bright City Lights” og undersøkjar kor vidt lesbiske og homofile flokkar seg saman i dei store byane og korleis

Bright City Lights Read More »

Skip to content