Om meg

Eg er Helga Eggebø – sosiolog, foredragshaldar og skribent. Eg forskar på innvandringsregulering, likestilling og diskriminering, aldring og omsorg, og driv aktiv forskingsformidling både her på bloggen og i nasjonale medie. Eg har doktorgrad i sosiologi frå Universitetet i Bergen og har vore medlem av det regjeringsoppnemnte Likestillingsutvalet (Skjeieutvalget). Eg er fast gjesteskribent for Forskningsforum og medlem av bloggkollektivet Maddam. Eg bur i Bodø og jobbar til dagleg ved Nordlandsforskning.

Kontakt: helga.eggebo@gmail.com

I tillegg til å formidla forsking skriv eg også jamleg om livet slik som det til ei kvar tid er, til dømes om friluftsliv, mat, forskarjobben, miljøaktivisme i lokalsamfunnet eller forelderskap, for å nemna noko.