Om meg

Eg er Helga Eggebø – sosiolog, foredragshaldar og samfunnsdebattant. Eg har brei fagkompetanse på likestilling, innvandring og velferdsstat, og skriv og føreles jamleg om desse emna. Eg har doktorgrad frå Universitetet i Bergen, har vore medlem av det regjeringsoppnemnte Likestillingsutvalet og er medlem av bloggkollektivet Maddam.

Kontakt: helga.eggebo@gmail.com

I tillegg til å vera samfunnsengasjert akademikar, er eg friluftsentusiast. I lag med turkompisane mine har eg vore på ei rekke turar og eksepdisjonar, mellom anna på Svalbard, i Alaska, Nepal, Sarek og Finnmark. Eg arbeider ved Nordlandsforskning i Bodø.

Helga Eggebø foredrag om ekteskapsinnvandring for Justisdepartementet.