AI-generert angst

I ferien fekk eg ein e-post med emnefelt «Unauthorized Use of Image (Case 002-198649) [ ref:_00D24Jcz7._5009Y2y8yE:ref ]». Kva var dette? Er det eit forsøk på lureri, eller har eg gjort ein feil og brukt eit illustrasjonsbilete på bloggen som eg ikkje hadde rett til å bruka? undra eg. Det var litt rart, for eg er …

AI-generert angst Read More »

Fotograf Karoline O.A. Pettersen.

Legg lista lågt nok

Akademia er ikkje akkurat ein bransje som er kjend for at lista ligg lågt. Det som elles blir rekna som «lang høgare utdanning», er berre eit opptakskrav til forskarutdanninga, og berre dersom du oppnådde ein av to toppkarakterar, vel å merke. Etter tre til fire år med forskarutdanning kvalifiserer du i prinsippet til jobb som …

Legg lista lågt nok Read More »

Tårer og tekst

Eg er glad eg har ein fast jobb og ikkje risikerer at vikariatet går ut medan livet og kroppen buttar imot. Eg går gjennom ei skilsmisse, og det er ei krise der éin vond fase løyser av ein annan. I heile denne perioden har jobben heldigvis kjendest som ein trygg stad å vera. Arbeidet og …

Tårer og tekst Read More »

Offeromgrepet

Offerideologien er eit maktspråk. Sosialarbeidarar, sosiale rørsler, terapeutar og aktivistar kjemper for offerstatusen til grupper dei har gjort seg til talspersonar for, for på denne måten å oppnå merksemd, sympati og stønad. Samstundes avviser offergrupper som incestutsette, valdsutsette kvinner og prostituerte offeromgrepet og kallar seg sjølv for høvesvis ”survivors” eller ”sexarbeidarar”. Er offeromgrepet ei kjelde …

Offeromgrepet Read More »

Skip to content