White Australia

Australia er eit multikulturelt samfunn bygd opp av migrantar frå heile verda. Slik har det vore heilt sidan landet først vart kolonisert, og slik er det framleis. Men for ca 100 år sidan gjorde den politiske elita i landet eit iherdig forsøk på å gjera Australia kvitt. “White Australia”, vart denne politikken kalla. Al-Jazeera-dokumentaren White Australia gjev eit interessant […]

White Australia Read More »

Kva er statsborgarskap?

Regjeringa fremjer forslag om at utanlandske borgarar må avleggja kunnskapstestar i norsk og samfunnsfag for å få norsk statsborgarskap. Testinga kjem i tillegg til dagens krav om å ha gjennomført 300 timar norsk og samfunnsfagopplæring. Forslaga bør ikkje koma som noko overrasking. FrP har lenge ivra for stadig nye krav som vil begrensa kven som

Kva er statsborgarskap? Read More »

Heil mat

Heime hjå meg i Steigen står ikkje kyllingbryst på menyen, verken med eller utan antibiotikaresistens. Her går det an å få tak i heil mat: heil villsau, heil uer eller heil elg, for å nemna noko. I Oslo har eg hatt stor glede av å handla rimelege, fine og eksotiske grønnsaker på alle importbutikkane som

Heil mat Read More »

Fertilitet og likestilling

”Fødselstall er en klar indikator på om likestillingspolitikken fungerer” skriv Anniken Huitfeldt på NRK ytring på fredag, og uttrykker uro over Noregs internasjonale ry som likestillings- og fødeland. SSB og World Economic Forum nyttar utdanningsnivå, lønnskilnader, sysselsettingsnivå og politisk representasjon som indikatorar for likestilling. Den tidlegare likestillingsministeren derimot, løftar fram fødselstal som den mest relevante

Fertilitet og likestilling Read More »

Skip to content