innvandring

Listhaug blir nedstemt

Regjeringa sine forslag til kraftige innstrammingar i innvandringspolitikken har blitt kraftig kritisert. Enden på visa er at mange av dei mest kontroversielle forslaga er nedstemt. Men det er også fleirtal for ei rekke drastiske innstrammingar. På måndag vart forslaga handsama i Kommunal- og forvaltningskomiteen. Den formelle avstemminga i Stortinget er ikkje før på fredag, men […]

Listhaug blir nedstemt Read More »

Strengast i Skandinavia

Danmark har lenge vore berømt og berykta for den strenge familieinnvandringspolitikken. 24-års aldersgrense, tilknytingskrav og så bortetter har gjort mange unge par til kjærleiksflyktningar. No har svenskane bestemt seg for å strama inn og regjeringa Solberg sett seg som mål å bli strengast i Europa. Slik blir regelverket i Noreg, Sverige og Danmark. Asylkrisa er grunnen til

Strengast i Skandinavia Read More »

Velferdsmigrasjon

Skal innvandrarar ha dei same sosiale rettane som statsborgarar? Spørsmålet blir diskutert blant politikarar og folk flest i heile Europa. I eit nederlandsk forskningsprosjekt har ein spurd innvandrarar sjølv om kva dei meiner om saka.  Europeiske politikarar uroar seg over at velferdsordningar tiltrekker seg innvandrar frå fattigare land. Danmark er eit av landa som derfor har

Velferdsmigrasjon Read More »

Seila sin eigen sjø

I samband med fjorårets kvinnedag gjekk Sylvi Listhaug hardt ut og skulda kvinnerørsla i Noreg for å vera egoistisk og mangla engasjement for kvinner utføre Noregs grenser. I vil Listhaug la kvinner utføre grensa seila sin eigen sjø. Listhaugs departement har lansert kraftige innstrammingar i asylpolitikken med ein tydeleg kvinnefiendtlege profil. Inntektskravet vil ramma kvinner

Seila sin eigen sjø Read More »

Fristen for lista til Listhaug

I dag er siste frist for å gje beskjed til Listhaug og regjeringa om kva me meiner om deira angrep på asylinstituttet og grunnleggande menneskerettar. Regjeringa presenterte forslaget i romjula – medan opposisjonen, ekspertar og aktivistar hadde ferie. Dei valde dessutan å hoppa bukk over hovudregelen om at høyringsfristen skal vera på tre månader. I

Fristen for lista til Listhaug Read More »

Skip to content