likestilling

Kva veit me om klima og likestilling?

Norsk likestillingspolitikk er basert på likestillingsintegrering – det vil seia at eit kjønnsperspektiv skal integrerast på alle politikkområde. I denne strategien ligg det eit pålegg om at alle politiske tiltak skal vurderast i eit kjønnsperspektiv, og klimafeltet er ikkje eit unntak. Men ein føresetnad for likestillingsintegrering er at relevante kunnskapen finst og er kjend for …

Kva veit me om klima og likestilling? Read More »

Unntatt håndheving

MeToo-kampanjen pågår med uforminska styrke. Tusenvis har delt sine erfaringar. I bransje etter bransje samlar kvinner seg til felles front mot seksuell trakassering. Omtrent alle landets medie skriv om seksuell trakassering dagleg. Nils Rune Langeland får sparken frå Universitet i Stavanger og TV2-sjefar er i søkelyset. Regjeringsmedlem og fiskeriminister Per Sandberg har vore på banen i saka …

Unntatt håndheving Read More »

Likestillingsstatus i Storbritannia

80 prosent av dei kutta store velferdskutta Storbritannia har gjennomførd dei siste åra, har ramma kvinner. Det går fram av ein ny likestillingsrapport frå London School of Economics (LSE). I førre veke la «likestillingslandet» Noreg fram ei nokså retnings- og tiltakslaus likestillingsmelding. Eit par dagar før hadde ein kommisjon ved LSE lagt fram ein slagkraftig …

Likestillingsstatus i Storbritannia Read More »

Mangfald i media

Kvite menn må vera kraftig overrepresenterte blant skribentane her, slo det meg etter å ha bladd i fredagsavisa. Eg bestemte meg for å telja, og bloggar om saka på Maddam i dag.  31 av 38 små og store redaksjonelle saker var skrivne av menn med typisk norsk namn. 6 tekstar var skrivne av ein kvinneleg …

Mangfald i media Read More »

Effektivt diskrimineringsvern med Horne?

Likestilingsminister Solveig Horne har fleire gonger signalisert at ho vil ha på plass ei effektiv handheving av diskrimineringsvernet. Det må finnast sanksjonar; det skal kosta å diskriminera. I 2010 sette Audun Lysbakken ned eit offentleg utval som skulle føreslå ein likestillingspolitikk frå framtida. I NOUen Struktur for likestilling, viste utvalet at me har eit godt diskrimineringslovverk, …

Effektivt diskrimineringsvern med Horne? Read More »

Skip to content