Nord-Norge

Spisa ute

Her direkte frå distriktet kan eg melda om nytt prosjekt for resten av året: å spisa ute minst éin dag i veka. Dette høyres kanskje litt meiningslaust ut når ein bur i Steigen der Vertshuset er einaste spisestad ope på heilårsbasis. Steigen har ikkje akkurat eit enormt utval spisestader i alle priskategoriar og med alt […]

Spisa ute Read More »

Lyset i mørketida

Det er på tide å oppklara ei utbreidd misforståing blant dykk der nede i Sør-Noreg: Det er ikkje fullstendig stappmørkt heile døgnet her nord i den såkalla mørketida.  Sjølv rundt vintersolverv er det ein god del timar med ordentleg dagslys, på heile fastlandet (på Svalbard har eg ikkje vore på vinteren, så der veit eg

Lyset i mørketida Read More »

Om jakt og sjølvforakt

Eg innrømmer det. Eg er ei sånn kvinne som ofte stiller alt for høge krav til meg sjølv (er det flink pike-syndrom dei kallar det?). Og når dei strenge krava er stilt, og eg ikkje innfrir, så køyrer eg på på med sjølvforakt. Det blir sjeldan særleg god stemning eller gode prestasjonar av sånt, men eg

Om jakt og sjølvforakt Read More »

Skip to content