Akademisk arbeid

Pause

Klokka ringer og eg tek hendene vekk frå tastaturet. Det har gått 29 minutt, og akkurat i dag var eg i flyt og ville helst halda fram med det eg var midt inni. Men klokka ringte og det er pausetid, friminutt. Eg skyv kontorstolen vekk frå pulten, legg beina på bordet og ser ut av […]

Pause Read More »

Skrivepartner søkes

«Eg er ein samfunnsvitar på litt over 40 år som er glad i å skriva alt frå vitskaplege artiklar og rapportar, til essay, kronikkar og personlege tekstar. Til dagleg arbeider eg som forskar 1 ved Nordlandsforskning, og blant dei mange forskingsemna eg er interessert i er innvandringsregulering, likestilling, levekår blant skeive, aldring og metodeutvikling. Eg

Skrivepartner søkes Read More »

Kva er problemet?

Opp gjennom åra har eg forska mykje på politikk, lovar og reguleringar. Særskilt innvandringspolitikk, men også likestillingspolitikk, velferdspolitikk og klimapolitikk. Den metodologiske tilnærminga eg syns har vore mest nyttig tek utgangspunkt i eit spørsmål: Kva er “problemet” som, direkte eller indirekte, blir skildra i denne teksten? Professor emerita Carol Lee Bacchi, har utvikla ei tilnærming

Kva er problemet? Read More »

Fotograf Karoline O.A. Pettersen.

Legg lista lågt nok

Akademia er ikkje akkurat ein bransje som er kjend for at lista ligg lågt. Det som elles blir rekna som «lang høgare utdanning», er berre eit opptakskrav til forskarutdanninga, og berre dersom du oppnådde ein av to toppkarakterar, vel å merke. Etter tre til fire år med forskarutdanning kvalifiserer du i prinsippet til jobb som

Legg lista lågt nok Read More »

Tårer og tekst

Eg er glad eg har ein fast jobb og ikkje risikerer at vikariatet går ut medan livet og kroppen buttar imot. Eg går gjennom ei skilsmisse, og det er ei krise der éin vond fase løyser av ein annan. I heile denne perioden har jobben heldigvis kjendest som ein trygg stad å vera. Arbeidet og

Tårer og tekst Read More »

Skip to content