Search Results for: foreldr

Gamle sangar om igjen – kvotespørsmålet i foreldrepermisjonsordninga

Foreldrepengar og fedrekvote må vera det kjønns- og likestillingspolitiske spørsmålet som har ført til mest debatt dei siste 25 åra. Første juli i år vart kvota endra for sjuande gong sidan ho vart innførd i 1993. Her er ei oversikt over dei faktiske endringane i kvotene (oversikta inkluderer ikkje andre endringar, t.d. auke i total […]

Gamle sangar om igjen – kvotespørsmålet i foreldrepermisjonsordninga Read More »

Likestilt foreldreskap?

Noreg er verdskjent for ei foreldrepermisjonsordning som legg til rette for likestilling i familien. Men ordninga er ikkje for alle. Lovverket tvinger kvinnelege ekteskapsinnvandrarar til å halda seg heime og passa barnet medan far er på jobb. Kvart år er det fleire tusen kvinner som innvandrar til Noreg etter å ha gifta seg med ein norsk mann. I likskap med mange

Likestilt foreldreskap? Read More »

Skrivemotstand

Sjølv om eg likar å skriva kjenner eg likevel motstand mot å gå laus på skrivejobben. Når eg set meg ned på kontorpulten ein morgon kjenner eg at det klør i armane, eg er tung i fingrane og handledda, eg greier ikkje sitja i ro og kroppen er fylt med intens motvilje. Eg har ikkje

Skrivemotstand Read More »

Dagslys og appelsinjus

Januar nærmar seg slutten og sola strekte seg så vidt over fjella ein klårvêrsdag i førre veke. Men det er mørkt og vindfullt mesteparten av tida. Eg lengtar mot lyset, og kroppen melder om eit akutt behov for appelsinjus. Laurdag morgon tømte eg ned ein god halvliter gul jus. Jus laga av konsentrat frå appelsinar

Dagslys og appelsinjus Read More »

Ein månad har berre to veker

Torsdag til torsdag. Huset er fullt av lydar og leiker på golvet. Éi veke i full fart: matpakkar å smørja, forhandling om truser som må byttast, middagar som ikkje akkurat slår an, syltetøysøl og smular, klesvask som tårnar seg opp, beskjedar som ingen høyrer på, middagslaging akkompagnert av «Mamma! Kom!», «Mamma, sjå!» «Mamma, eg vil!»

Ein månad har berre to veker Read More »

Kva er problemet?

Opp gjennom åra har eg forska mykje på politikk, lovar og reguleringar. Særskilt innvandringspolitikk, men også likestillingspolitikk, velferdspolitikk og klimapolitikk. Den metodologiske tilnærminga eg syns har vore mest nyttig tek utgangspunkt i eit spørsmål: Kva er “problemet” som, direkte eller indirekte, blir skildra i denne teksten? Professor emerita Carol Lee Bacchi, har utvikla ei tilnærming

Kva er problemet? Read More »

Skip to content